IZVEŠTAJI O BONITETU

Izveštaji o bonitetu
Kontrola rizika je ključ za uspeh modernog poslovanja. Princip „bolje sprečiti nego lečiti“ se najviše praktikuje u današnjem poslovanju.

Za relativno malu novčanu nadoknadu izveštaj o bonitetu društva može Vam spasiti više hiljada Evra, koji bi možda bili izgubljeni zbog napravljene loše poslovne odluke
Možete, kontrolisati ili bar minimizirati  Vaš rizik sa našim pouzdanim i najnovijim izveštajima o bonitetima društava koji se nalaze u našim bazama podataka.
Naša kancelarija u Beogradu pruža usluge izrade izveštaje o bonitetu za teritorije Srbije i Crne Gore.

group image

Pouzdani i ažurirani izveštaj o bonitetu klijenta može smanjiti poslovni rizik.