NAŠE USLUGE

Naplatu potraživanja

omogućavamo

u više od 120 država

sveta.

NAPLATA POTRAŽIVANJA

Lični pristup dužniku je veoma važan za uspešnu naplatu potraživanja. Naše lokalne kancelarije posećuju dužnike kako bi maksimalno uvećale šanse za naplatu potraživanja.

IZVEŠTAJI O BONITETU

Pouzdani i ažurirani izveštaj o bonitetu klijenta može smanjiti poslovni rizik.

MONITORING

Monitoring, kao dopuna izveštajima o bonitetu društava, Vam omogućava da budete pravovremeno upoznati sa svim promenama Vaših partnera.